Autonomous Agents to rodzaj sztucznej inteligencji (AI), która może wykonywać zadania bez udziału człowieka. Agenci ci są zaprojektowani do samodzielnego działania, wykorzystując algorytmy i machine learning do podejmowania decyzji i działań na podstawie zebranych danych.

Znaczenie autonomicznych agentów polega na ich zdolności do usprawniania i automatyzacji złożonych procesów, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach. Na przykład w służbie zdrowia agenci autonomiczni mogą być wykorzystywani do analizowania danych pacjentów i zalecania planów leczenia, dzięki czemu lekarze i pielęgniarki mogą poświęcić więcej czasu pacjentom. W finansach, autonomiczni agenci mogą być wykorzystywani do wykrywania oszustw lub identyfikowania możliwości inwestycyjnych, zmniejszając potrzebę ręcznej analizy przez ludzkich analityków.

Inną kluczową zaletą autonomicznych agentów jest ich zdolność do pracy przez całą dobę. W przeciwieństwie do pracowników ludzkich, którzy potrzebują odpoczynku i przestojów, agenci autonomiczni mogą działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając ciągłe monitorowanie i analizę danych. Może to być szczególnie cenne w branżach, w których podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie, takich jak bezpieczeństwo cybernetyczne lub reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Prosty przykład, jak mógłby działać autonomiczny agent

Powiedzmy, że istnieje autonomiczny agent, który pomaga w badaniach i chcemy uzyskać streszczenie najnowszych wiadomości na pewien temat, powiedzmy „Newsy o Tesli”.

  • Mówimy agentowi: „Twoim celem jest znalezienie ostatnich wiadomości o Tesli, a następnie przesłanie mi ich streszczenia”.
  • Agent analizuje cel, korzysta z AI, takiej jak GPT-4 OpenAI, która pozwala mu zrozumieć, co czyta, i tworzy swoje pierwsze zadanie. „Zadanie: Wyszukaj w google wiadomości związanych z Teslą”.
  • Agent wyszukuje w google wiadomości związane z Teslą, znajduje najlepsze artykuły i wraca z listą linków. Pierwsze zadanie zostało wykonane.
  • Teraz agent wraca do swojego głównego celu (znaleźć ostatnie wiadomości na temat Tesli, a następnie wysłać podsumowanie) oraz do tego, co właśnie wykonał (uzyskał zestaw linków z wiadomościami na temat Tesli) i decyduje, jakie powinny być jego kolejne zadania.
  • Wymyśla dwa nowe zadania. 1) Napisać streszczenie wiadomości. 2) Przeczytać treść linków do wiadomości znalezionych w google.
  • Teraz agent zatrzymuje się na chwilę przed kontynuacją, musi się upewnić, że te zadania są w odpowiedniej kolejności. Czy rzeczywiście najpierw powinien napisać streszczenie? Nie, ustala, że najważniejszym priorytetem jest przeczytanie treści linków do wiadomości znalezionych w google.
  • Agent czyta treść artykułów, a następnie ponownie wraca do listy zadań do wykonania. Myśli o dodaniu nowego zadania, aby podsumować treść, ale to zadanie jest już na liście rzeczy do zrobienia, więc go nie dodaje.
  • Agent sprawdza listę rzeczy do zrobienia, pozostaje tylko podsumowanie przeczytanych treści, więc robi to. Wysyła użytkownikowi podsumowanie, tak jak on prosił.

Poniżej schemat pokazujący, jak to działa:

Es wurde kein Alt-Text für dieses Bild angegeben.
Yojei Nkajima’s BabyAGI

Agenci autonomiczni mają również potencjał do poprawy wydajności i obniżenia kosztów przedsiębiorstw. Dzięki automatyzacji powtarzalnych lub czasochłonnych zadań, firmy mogą zaoszczędzić na kosztach pracy, zwiększając jednocześnie wydajność. Ponadto, ponieważ agenci autonomiczni są w stanie uczyć się na podstawie swoich doświadczeń i adaptować się w czasie, mogą stać się jeszcze bardziej wydajni w miarę upływu czasu.

Należy jednak pamiętać, że istnieją również potencjalne problemy związane z wykorzystaniem autonomicznych agentów. Na przykład, mogą pojawić się zagrożenia związane z utratą miejsc pracy, ponieważ coraz więcej zadań ulega automatyzacji. Ponadto istnieje ryzyko, że agenci autonomiczni mogą podejmować decyzje stronnicze lub nieetyczne, jeżeli nie są odpowiednio zaprogramowani lub monitorowani.

Ogólnie rzecz biorąc, powstanie autonomicznych agentów stanowi ekscytujący kierunek rozwoju w dziedzinie AI. W miarę rozwoju i doskonalenia się tych technologii możemy oczekiwać, że będą one odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu przyszłości pracy w wielu branżach.

Zastosowania agentów autonomicznych w świecie rzeczywistym

Agenci autonomiczni są wykorzystywani w różnych branżach w celu usprawnienia procesów, poprawy wydajności i zwiększenia doświadczenia klientów. Oto kilka przykładów wykorzystania agentów autonomicznych w opiece zdrowotnej, finansach i obsłudze klienta:

W służbie zdrowia agenci autonomiczni są wykorzystywani do analizowania danych pacjentów i zalecania planów leczenia. Na przykład, Watson for Oncology firmy IBM jest autonomicznym agentem, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe do analizowania danych pacjentów i dostarczania im spersonalizowanych zaleceń dotyczących leczenia. Podobnie, Mayo Clinic opracowała autonomicznego agenta o nazwie PatientLink, który może zbierać dane o pacjentach i w czasie rzeczywistym przekazywać informacje zwrotne dotyczące objawów lub możliwości leczenia.

W finansach autonomiczni agenci są wykorzystywani do wykrywania oszustw lub identyfikacji możliwości inwestycyjnych. Na przykład JPMorgan Chase opracował autonomicznego agenta o nazwie COiN, który może analizować dokumenty prawne i wydobywać kluczowe punkty danych, aby pomóc w obsłudze kredytów. Agenci autonomiczni są również wykorzystywani w algorytmach handlowych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym na podstawie danych rynkowych.

W obsłudze klienta agenci autonomiczni są wykorzystywani do zapewnienia całodobowego wsparcia poprzez chatboty lub wirtualnych asystentów. Na przykład Eno firmy Capital One jest autonomicznym agentem, który może odpowiadać na pytania klientów dotyczące ich kont lub transakcji za pośrednictwem wiadomości tekstowych. Podobnie wirtualny asystent firmy H&M udziela klientom spersonalizowanych porad dotyczących mody na podstawie ich preferencji.

Autonomiczni agenci są również wykorzystywani w innych branżach, takich jak produkcja (np. do prognozowania czynności serwisowych), transport (np. do autonomicznych aut) i rolnictwo (np. do monitorowania upraw). W każdym przypadku celem jest wykorzystanie automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji do poprawy wydajności i obniżenia kosztów przy zachowaniu standardów jakości.

Tworzenie autonomicznych agentów

Tworzenie autonomicznego agenta składa się z kilku kluczowych etapów, takich jak gromadzenie danych, ćwiczenie modelu i wdrażanie. Oto przegląd procesu tworzenia autonomicznego agenta:

1. Gromadzenie danych: Pierwszym krokiem w tworzeniu autonomicznego agenta jest zebranie danych, które posłużą do szkolenia modelu. Może to oznaczać zbieranie danych z różnych źródeł, takich jak interakcje z klientami lub odczyty z czujników.

2. Wstępne przetwarzanie danych: Po zebraniu danych należy je wstępnie przetworzyć, aby były czyste i gotowe do analizy. Może to obejmować takie zadania, jak usunięcie duplikatów lub wartości skrajnych, normalizacja danych lub przekształcenie ich w format, który może być wykorzystany przez algorytmy uczenia maszynowego.

3. Wybór modelu: Kolejnym krokiem jest wybór modelu uczenia maszynowego, który jest odpowiedni do danego zadania. Może to oznaczać wybór pomiędzy różnymi typami modeli (takimi jak drzewa decyzyjne lub sieci neuronowe) lub wybór określonych parametrów dla wybranego modelu.

4. Szkolenie modelu: Po wybraniu modelu należy go wytrenować, wykorzystując wstępnie przetworzone dane. Polega to na wprowadzeniu danych do modelu i dostosowaniu jego parametrów, aż do uzyskania dokładnych prognoz lub interpretacji.

5. Ocena modelu: Po zakończeniu szkolenia należy ocenić model, aby upewnić się, że dobrze radzi sobie z nowymi danymi. Może to być testowanie modelu na oddzielnym zbiorze danych lub zastosowanie technik walidacji krzyżowej w celu oceny jego wydajności.

6. Wdrożenie: Po wytrenowaniu i ocenie modelu, można go wdrożyć w środowisku produkcyjnym, gdzie będzie mógł autonomicznie wykonywać swoje zamierzone funkcje. Może to oznaczać integrację modelu z innymi systemami lub aplikacjami oraz zapewnienie, że jest on w stanie obsługiwać wejścia i wyjścia ze świata rzeczywistego.

W trakcie tego procesu istnieje kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić skuteczne i etyczne funkcjonowanie autonomicznego agenta. Na przykład, mogą pojawić się obawy o stronniczość danych szkoleniowych lub względy etyczne związane ze sposobem podejmowania decyzji przez agenta. Dlatego ważne jest, aby do rozwoju autonomicznych agentów podchodzić ostrożnie i na każdym etapie procesu rozważać potencjalne ryzyko i korzyści.

W jaki sposób AI i autonomiczni agenci będą zmieniać siłę roboczą w nadchodzących latach?

Sztuczna inteligencja i autonomiczni agenci mogą mieć znaczący wpływ na rynek pracy. Oto kilka scenariuszy, według których te technologie mogą zmienić charakter pracy:

1. Automatyzacja rutynowych zadań: Jednym z najbardziej bezpośrednich skutków AI i autonomicznych agentów będzie automatyzacja rutynowych zadań. Dzięki temu pracownicy będą mogli skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach, a jednocześnie zwiększy się wydajność i zmniejszą się koszty przedsiębiorstw.

2. Zwiększone zapotrzebowanie na umiejętności techniczne: Wraz z automatyzacją większej ilości zadań, wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników z umiejętnościami technicznymi, takimi jak analiza danych, programowanie i uczenie maszynowe. Może to doprowadzić do zmiany rodzajów dostępnych miejsc pracy i umiejętności, które są wymagane, aby odnieść sukces na tych stanowiskach.

3. Nowe możliwości zatrudnienia: Chociaż niektóre miejsca pracy mogą zostać wyparte przez automatyzację, w wyniku działania AI i autonomicznych agentów powstaną również nowe możliwości zatrudnienia. Na przykład, może wzrosnąć zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią projektować, rozwijać lub utrzymywać te technologie.

4. Zmiany w składzie siły roboczej: Rozwój AI i autonomicznych agentów może również prowadzić do zmian w składzie siły roboczej. Na przykład, może nastąpić przesunięcie w kierunku pracy zdalnej lub pracy na odległość, ponieważ firmy w większym stopniu polegają na technologii w zarządzaniu swoimi działaniami.

5. Kwestie etyczne: W miarę jak AI i autonomiczni agenci będą coraz bardziej rozpowszechniani wśród pracowników, pojawią się ważne kwestie etyczne, które należy wziąć pod uwagę. Na przykład, mogą pojawić się obawy dotyczące stronniczości algorytmów decyzyjnych lub naruszeń prywatności związanych z gromadzeniem danych.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ulega wątpliwości, że AI i autonomiczni agenci będą w kolejnych latach wywierać znaczący wpływ na siłę roboczą. Chociaż z pewnością istnieją zagrożenia związane z tymi technologiami (takie jak redukcja zatrudnienia lub problemy etyczne), istnieje również wiele potencjalnych korzyści (takich jak zwiększona wydajność lub nowe możliwości zatrudnienia). Dlatego ważne jest, aby zarówno firmy, jak i decydenci dokładnie rozważyli, jak najlepiej wykorzystać moc AI i autonomicznych agentów, minimalizując jednocześnie potencjalne ryzyko.

Czego można się spodziewać w związku z dalszym rozwojem agentów autonomicznych?

W miarę wzrostu popularności i zaawansowania agentów autonomicznych można spodziewać się wielu zmian w sposobie funkcjonowania firm i pracy ludzi.

1. Zwiększona wydajność: Jedną z najbardziej bezpośrednich korzyści płynących z zastosowania agentów autonomicznych jest ich zdolność do poprawy wydajności i obniżenia kosztów w przedsiębiorstwach. Dzięki automatyzacji rutynowych zadań i usprawnieniu procesów, firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie poprawiając dokładność i jakość.

2. Lepszy user experience: Agenci autonomiczni mogą również poprawić user experience, zapewniając wsparcie 24/7 za pośrednictwem chatbotów lub wirtualnych asystentów. Może to pomóc w skróceniu czasu oczekiwania i zapewnić bardziej spersonalizowaną obsługę klientów.

3. Nowe możliwości zatrudnienia: Chociaż mogą pojawić się obawy związane z wypieraniem miejsc pracy w związku z automatyzacją większej liczby zadań, w wyniku zastosowania sztucznej inteligencji i autonomicznych agentów powstaną również nowe możliwości zatrudnienia. Na przykład, może wzrosnąć zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią projektować, rozwijać lub utrzymywać te technologie.

4. Kwestie etyczne: Jak w przypadku każdej nowej technologii, w miarę rozpowszechniania się agentów autonomicznych wśród pracowników, będą istniały ważne względy etyczne, które należy wziąć pod uwagę. Ważne będzie zapewnienie, że technologie te będą wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i etyczny, z odpowiednimi zabezpieczeniami chroniącymi przed stronniczością lub naruszeniem prywatności.

5. Ciągłe innowacje: Wreszcie, można spodziewać się ciągłych innowacji w dziedzinie AI i autonomicznych agentów, ponieważ badacze i deweloperzy pracują nad stworzeniem jeszcze bardziej zaawansowanych technologii. Może to doprowadzić do nowych zastosowań tych technologii w wielu branżach.

Ogólnie rzecz biorąc, jest oczywiste, że ciągły rozwój autonomicznych agentów będzie miał znaczący wpływ na sposób, w jaki żyjemy i pracujemy w nadchodzących latach. Chociaż z pewnością istnieją zagrożenia związane z tymi technologiami (takie jak przenoszenie miejsc pracy lub problemy etyczne), istnieje również wiele potencjalnych korzyści (takich jak zwiększenie wydajności lub poprawa obsługi klienta). Dlatego ważne jest, aby zarówno firmy, jak i decydenci dokładnie rozważyli, jak najlepiej wykorzystać moc AI i autonomicznych agentów, minimalizując jednocześnie potencjalne ryzyko.