Ostatnio na serwerze Arxiv opublikowano raport, który poruszył świat sztucznej inteligencji (AI). Raport ten dotyczy GPT-4, modelu AI, który wykazuje zadziwiające możliwości i przybliża nas o krok do stworzenia sztucznej inteligencji ogólnej – rodzaju umysłu, który w wielu dziedzinach może działać równie dobrze lub lepiej niż człowiek.

Raport ten w zasadzie ujawnia, że GPT-4 wykazuje oznaki sztucznej inteligencji ogólnej, świętego Graala badań nad AI. Praca 14 badaczy AI z Microsoftu nosi tytuł „Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4„.

Na 154 stronach, łącznie z załącznikami, przedstawiono możliwości GPT-4, najnowszej wersji modelu sztucznej inteligencji. Naukowcy Microsoftu, którzy przeprowadzili badanie, mieli przez kilka miesięcy dostęp do surowej wersji GPT-4 i mogli w ten sposób zbadać jego potencjał. To, co znaleźli, zapiera dech w piersiach: GPT-4 wykazuje oznaki sztucznej inteligencji ogólnej (AGI- Artificial General Intelligence)


Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć jest to, że GPT-4 potrafi skutecznie używać narzędzi przy minimalnym prowadzeniu i bez demonstracji. Na początku może się to wydawać mało spektakularne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że umiejętność posługiwania się narzędziami była kluczowym krokiem w ewolucji człowieka, to wielkość jej znaczenia staje się jasna. Na przykład, GPT-4 potrafi w razie potrzeby korzystać z kalkulatora lub używać aplikacji tekst-obraz do generowania szczegółowych obrazów na podstawie instrukcji tekstowych. Jest to kamień milowy w AI i historii ludzkości.

Innym imponującym wynikiem badania jest to, że GPT-4 przechodzi rozmowy kwalifikacyjne o charakterze technicznym i mógłby nawet zostać zatrudniony jako programista. Dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem zadań o różnym stopniu trudności. GPT-4 może nawet tworzyć skomplikowane gry 3D, jeżeli otrzyma odpowiednie instrukcje.

Jedną z najbardziej niezwykłych umiejętności GPT-4 jest jego udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w 2022 roku, która nie została uwzględniona w jego bazie danych. Rozwiązanie postawionych tam problemów wymaga wysokiego poziomu kreatywności i zrozumienia matematycznego. GPT-4 udało się znaleźć poprawne dowody na postawione problemy.

GPT-4 może również pełnić rolę osobistego asystenta, który rzeczywiście działa. Może wykorzystywać API do pobierania informacji o kalendarzu użytkownika, koordynować spotkania z innymi osobami poprzez e-mail, a nawet rezerwować kolację. Gdy te możliwości będą dostępne w aplikacji, będziemy mieli wreszcie osobistego asystenta AI, na którego czekaliśmy.

Interesujące jest również to, że GPT-4 może stworzyć mapę mentalną, jeżeli zada wystarczająco dużo pytań. Staje się to szczególnie istotne, gdyby GPT-4 mogło działać, posiadając własne, fizyczne ciało. Pokazuje to również, że GPT-4 jest w stanie zbudować model myślenia innych ludzi, co jest ważnym krokiem na drodze do ewentualnej świadomości i empatii.

Jednak GPT-4 ma również słabe strony. Jako model autoregresyjny, opiera swoje wyniki na tym, co było wcześniej. Oznacza to, że nie może planować na przyszłość. Ma trudności z wykonywaniem zadań, w których musiałby znać wynik przed rozpoczęciem. Można temu jednak zaradzić w przyszłych wersjach GPT-4 lub GPT-5 poprzez dostęp do pamięci zewnętrznej lub wykorzystanie wielu poziomów modeli językowych.

Niepokojącym aspektem GPT-4 jest to, że jest bardzo dobry w generowaniu propagandy i teorii spiskowych. Istnieje obawa, że ktoś „złamie” taką wersję GPT-4 i wykorzysta ją do złych celów.

Naukowcy z Microsoftu poruszają również kwestie etyczne, takie jak to, czy ludzie powinni mieć prawo do decydowania o tym, jakie treści mogą być wykorzystywane z modeli AI takich jak GPT-4. Zwracają uwagę na znaczenie ochrony danych i możliwe spory prawne.

Podsumowując, autorzy raportu podkreślają, że ważne i pilne jest lepsze zrozumienie mechanizmów działania systemów AI takich jak GPT-4. Sugerują również, że przyszłe badania mogłyby pójść w kierunku „motywowania” modeli SI, ale to rodzi zarówno obawy etyczne, jak i związane z bezpieczeństwem.

Ogólnie rzecz biorąc, badania nad GPT-4 w imponujący sposób pokazują postępy SI, jednocześnie stawiając ważne pytania dotyczące jej przyszłości, etyki i bezpieczeństwa. Dopiero się okaże, jaki rozwój przyniosą następne lata i jak zmienią nasz świat.